MIKSI GMO-VAPAA?

Nykyisen gm-viljelyn lähtökohdat ovat vastakkaiset kuin ekologisessa viljelyssä. Geenimuunneltujen siementen käyttö lisää suuryhtiöiden valtaa ruoantuotannosta. Tavanomaisille ja luomuviljelijöille aiheutuu ylimääräisiä kuluja, kun he yrittävät välttää gm-saastumista.

Tavoitteenamme on gmo-vapaa ruoka ja maanviljely. Haluamme maanviljelyä, joka tuottaa ihmisille terveellistä ruokaa, takaa viljelijöille kestävän elannon ja suojaa luonnon monimuotoisuutta.

1. Kuluttajilla on oltava oikeus ostaa täysin gmo-vapaita tuotteita niin halutessaan. Rinnakkaisviljely ei tällä tietoa ole mahdollista, vaan gm-pelloilta leviää tahattomasti siitepölyä ja siemeniä muille pelloille. Satoa sekoittuu myös myöhemmissä tuotantoketjun vaiheissa.

2. Gm-kasvien käyttö on ristiriidassa tavanomaisen ja luomutuotannon kehittämisen kanssa. Suomi ei kykene kilpailemaan maataloustuotannon määrällä, vaan kilpailukyky perustuu laadukkaisiin tuotteisiin. Ruokaketjua on vuosikymmeniä kehitetty määrätietoisesti tähän suuntaan. Ulkomailla on kysyntää suomalaisille taatusti gmo-vapaille kaura-, rypsi- ja maitotuotteille.

3. Viljelijällä on oikeus viljellä gmo-vapaasti. Rinnakkaisviljely ei ole mahdollista ilman pienen gm-pitoisuuden sallimista tai kalliita erikoistoimia. Rinnakkaisviljely toisi mukanaan ristiriitoja eri viljelijöiden välille: saastumistapauksien, suojaetäisyyksien ja korvauskysymysten kautta.

4. Gm-tuotteiden kotimainen tuotanto tarkoittaisi uutta erillistä logistiikkaketjua kahden aikaisemman (tavanomainen ja luomu) rinnalle, mikä nostaisi koko elintarvikesektorin kustannuksia.

5. Eurooppalaiset tai suomalaiset kuluttajat eivät mielipidetutkimuksissa osoita haluavansa ostaa gm-ruokaa. Yli miljoona EU-kansalaista osallistui vuonna 2010 kansalaisaloitteeseen, jossa vaadittiin unionia lopettamaan gm-kasvien hyväksymisen. 

6. Gmo-vapaaksi julistautuminen ei tarkoita tutkimuksen ja geenitekniikan rajoitetun käytön poissulkemista. Geenitekniikkaa (MAS) voidaan käyttää tavanomaisen jalostuksen apuna ja esimerkiksi elintarvike- ja tautidiagnostiikassa.