Onko gmo-ruoka terveellistä?

Tällä hetkellä EU:ssa markkinoilla olevat geenimuunnellut lajikkeet tuottavat itse hyönteismyrkkyä (Bt-toksiini) tai sietävät rikkaruohomyrkkyä. Monet gm-lajikkeet tekevät molempia. Markkinoilla ei ole gm-kasveja, joissa olisi tavanomaisia tuotteita parempi ravintoarvo.

Rikkaruohomyrkky glyfosaatin jäämät saattavat olla gm-soijassa hyvin suuria. Glyfosaatin haitallisuudesta on viime vuosina saatu entistä vahvempaa näyttöä. YK:n alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC katsoo, että glyfosaatti aiheuttaa todennäköisesti syöpää ihmisille. Uusimmat gm-kasvit sietävät myös 2,4-D kemikaalia, joka aiheuttaa IARC:n mukaan mahdollisesti syöpää.

Haitallisimpia elintarvikkeiden torjunta-ainejäämät ovat lapsille. Kaikkein eniten torjunta-aineiden vaikutuksille altistuvat kuitenkin maanviljelijät ja maatyöntekijät. Etelä-Amerikan maissa torjunta-aineiden käyttö on terveysriski myös viljelyalueiden muille asukkaille, koska jättimäiset gm-pellot ruiskutetaan lentokoneilla ja asukkaat voivat joutua myrkkypilven alle.

Gm-kasvien itse tuottamien Bt-myrkkyjen ei katsota olevan vaaraksi ihmisille.

Kasveihin voi geenimuuntelun seurauksena aiheutua halutun ominaisuuden lisäksi muitakin muutoksia. Tällaiset tahattomat, mahdollisesti haitalliset vaikutukset pyritään selvittämään lajikkeiden turvallisuustestauksissa, mutta on olemassa riski, että niitä ei huomata. Jokaisen geenimuunnellun organismin turvallisuus on siten testattava tapauskohtaisesti.

Norjalaisen Terje Traviikin toimittama Biosafety First on kattava teos geenimuuntelun riskinarvioinnista. Kirjan luvussa 7 pohditaan gm-organismien avoimen käytön eettisiä haasteita. Luvussa 8 tutkitaan sitä, ovatko gm-organismit turvallisia geneettiseltä vakaudeltaan ja pystytäänkö riskit havaitsemaan turvallisuusselvityksissä.