Gm-viljelyä koskeva lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriössä oli vuosina 2007-2011 vireillä lakialoite, jolla oli tarkoitus tarkentaa geenimuunneltujen kasvien viljelyn vastuukysymyksiä. Laki ei ehtinyt eduskuntaan ja se raukesi. Nyt eduskunnassa odotetaan EU:n päätöksiä gm-viljelystä.

Gmo-säädökset muualla Euroopassa

Monessa Euroopan maassa on jo voimassa niin sanottu rinnakkaiselolaki, jolla säädellään gm-viljelyn erottamista tavanomaisesta ja luomuviljelystä. Euroopan alueiden neuvosto on kehottanut turvaamaan gm-vapaan tuotannon. EU-komission suosituksessa lakia ehdotetaan sovellettavaksi ensimmäiseen myyntipisteeseen asti.

Tanskan laissa kielletään rapsin, heinän ja apilan gm-viljely kokonaan, koska sopivia rinnakkaiselon mahdollistavia toimenpiteitä ei näillä lajeilla ole. Belgian ranskankielinen osa Vallonia on tehnyt niin tiukat säädökset gm-viljelylle, että sen pellot tulevat käytännössä jäämään gmo-vapaiksi. Samoin on toiminut Wales ja Skotlanti. Iso-Britanniassa aktivistit tuhosivat gm-peltokokeet, ja käytännössä koko saarivaltio on gmo-vapaa.

Saksassa ja Puolassa gm-viljelijä on vastuussa sekoittumisen kustannuksista, vaikka viljelijä noudattaisi säädettyä viljelykäytäntöä. Saksan laki on suhteellisen tiukka ja siellä on tehty havainnollinen rekisteri gm-pelloista. Lain mukaan lisääntymiskelpoisia geenimuunneltuja kasvinosia saa säilyttää ja kuljettaa vain katetuissa ajoneuvoissa ja varastotiloissa.

Itävalta on taistellut EU-tuomioistuimessa asti siitä, että maa saisi kieltää gm-viljelyn. Monessa Itävallan osavaltiossa on nyt laki koskien niin sanottuja geenitekniikan varovaisuustoimenpiteitä. Carinthian osavaltion laissa gmo-vapaille alueille voidaan myöntää erityisiä tukia. Styrian laissa vaaditaan, että geenimuunnellun viljelyn lupaprosessissa otetaan naapurit osallisiksi ja heillä on oikeus suojella maataan muuntogeenien kontaminaatiolta. Myös tietyt maa- ja metsähallinnon viranomaiset sekä ympäristöjärjestöt lausuvat lupaprosessista.

Italiassa säädökset riippuvat maakuntahallinnosta, jossa on vitkasteltu niin, että gm-viljelyä ei ole aloitettu. Sveitsi haluaa seurata tutkimuksia ainakin vuoteen 2021 asti, eikä salli nyt gm-kasvien viljelyä. Norja on toistaiseksi kieltänyt gm-rehun maahantuonnin ja viljelyn.

Suomessa käyty keskustelu

Hallituskaudella 2007-2011 myös Suomessa oli vireillä rinnakkaiseloa käsittelevä laki. Valtioneuvosto ehti hyväksyä hallituksen lakiesityksen muuntogeenisestä kasvintuotannosta, mutta se ei edennyt eduskunnassa äänestettäväksi asti ja se raukesi. Suomen hallitus esitti, että gm-viljelijä ei joutuisi maksamaan toimintansa muille viljelijöille aiheuttamia haittoja, paitsi jos ja kun sekoittumista tapahtuu suojaetäisyyksien yli. Muussa tapauksessa korvaukset maksaisi valtio. Monissa maissa niin virkamiehet kuin tutkijatkin ovat olleet yllättyneitä siitä, miten paljon sekoittumista tapahtuu varotoimenpiteistä huolimatta.

Lakiesitys ei noudattanut EU-komission suosituksia: toisin kuin suositellaan, samoja laitteita ja koneita olisi esityksen mukaan saanut käyttää sekä gm- että gmo-vapaassa viljelyssä. Gm-viljelyn rekisterin tulisi olla julkinen, mutta ehdotuksessa näin ei ollut. Ympäristöministeriö toivoi lakiluonnosta koskevassa lausunnossaan, että laissa tuotaisiin eritellymmin esille, mitä muut lait säätävät esimerkiksi kuljetuksista, joista ei säädetä rinnakkaiselolaissa.

Gmo-vapaa Suomi -kampanjan järjestämässä seminaarissa puhunut MTK-Uusimaan puheenjohtaja Kalle-Pekka Toivonen harmitteli, että suomalaisen maataloustuotannon maine romahtaisi olemattomiin yhdessä yössä, jos täällä alettaisiin viljellä gm-lajikkeita.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ei monen muun instituution tavoin ole uskaltanut ottaa kantaa geenimuunteluun. "MTK on laittanut tässä päänsä pensaaseen eikä halua aiheesta keskustelua. Se ei palvele tuottajien eikä kuluttajien etua", kritisoi Toivonen. Viljelijä Jukka Lassila kehotti viljelijöitä tuomaan keskustelua aktiivisesti esiin omissa tuottajajärjestöissään ja -yhdistyksissään. Esimerkiksi MTK-Uusimaa on kehottanut viljelijöitään pysymään gmo-vapaana.