Luontaiset pölyttäjät suosivat luomuviljelyä rapsia ja karttavat gm-rapsia, osoittaa Kanadassa tehty ja Ecological Application-lehdessä julkaistu tutkimus.
 
Pölytyksen onnistumista ja mehiläisten yleisyyttä tutkittiin luomu-, tavanomaisesti ja muuntogeenisen rapsin viljelyssä Pohjois-Albertassa Kanadassa Driven yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.
 
Pölyttäjiä oli eniten luomulohkoilla ja vähiten gm-lohkoilla. Luomuviljellyillä rapsipelloilla ei esiintynyt pölytysvajausta, tavanomaisilla lohkoilla pölytysvajaus oli kohtalainen. Yleisintä pölytysvajaus oli gm-rapsia kasvavilla lohkoilla. Pölytysvajaus oli suorassa suhteessa mehiläisten yleisyyteen.
 
Tutkimus korostaa villien pölyttäjien tärkeyttä viljelyssä ja osoittaa, että viljelyjärjestelmällä voi olla vaikutusta luontaisten pölyttäjien esiintymiseen.
 
Tutkimus osoittaa, että maatalouden ekologiset vaikutukset voivat olla moninaisia, varsinkin muuntogeenisiä lajikkeita ja muita intensiivisiä viljelyjärjestelmiä käytettäessä.
 
Tarvitaankin lisätutkimuksia, jotta voidaan tarkemmin selvittää eri viljelyjärjestelmien vaikutuksia ja miksi luontaiset pölyttäjät karttavat geenimuuntelulla rikkakasvitorjunta-ainetta kestäväksi jalostettua rapsia ja menestyvät paremmin luonnonmukaisesti viljellyillä rapsipelloilla.
 
Lähde: Wild bee abundance and seed production in conventional, organic, and genetically modified canola. Lora A. Morandin, and Mark L. Winston. 2005. Ecological Applications: Vol. 15, No. 3, pp. 871–881.
www.esajournals.org/esaonline/?request=get-document&issn=1051-0761&volume=015&issue=03&page=0871
 
http://www.luomu.fi/alkutuotanto/uutisarkisto2007.htm 22.6.2007 Teksti: Jukka Rajala