Mielenkiintoisia piirteitä GMO-lainsäädännössä Bulgariassa, Latviassa ja Tanskassa

Bulgariaan säädetyn rinnakkaiselolain mukaan GM-kasvien viljely on kielletty 30 km säteellä suojelualueista, 10 km säteellä mehiläispesistä ja 7 km säteellä luomutiloista. Käytännössä GMO-kasvien viljely on kielletty koko valtion alueella. Bulgarian parlamentti sääti asiasta maaliskuun puolivälissä 2010.

Latviassa kuntien on helppo julistautua GM-vapaiksi alueiksi. Mikäli maanviljelijä haluaa tällaisella seudulla ottaa GM-kasveja viljeltäväkseen, on se hyvin monimutkaista. Valtion GMO-laissa myös määrätään, että GM-tuotteet on sijoitettava kaupassa omille hyllyilleen.

Tanskassa on päätetty tiukentaa maassa vuonna 2004 voimaan tullutta GMO-lakia. Laissa aiotaan ottaa huomioon uusi tietämys siitä, että GM-materiaali leviää kontrolloimattomasti ja että GMO-viljely edistää superrikkaruohojen kehittymistä. Lisäksi maan parlamentti määräsi hallituksen edistämään GMO:iden terveys- ja ympäristövaikutusten itsenäistä tutkimusta.

Lue lisää GMO-laista.