Euroopan Alueiden Komitea vaatii, että kaikessa päätöksenteossa tulee turvata kestävän eurooppalaisen maatalouden säilyttäminen. Tulee ottaa huomioon geenimuunneltujen kasvien kaupallisen viljelyn mahdolliset vaikutukset maatalouden ja elintarvikkeiden laatuun. Tämä vaatimus esitettiin Brysselissä 17.5.2005 pidetyssä konferenssissa, johon osallistui 250 ministeriä ja muuta edustajaa eri alueilta.

Konferenssissa tuli selvästi esiin, että alueet haluavat kehittää laatumaataloutta geenimuunneltujen kasvien asemesta. Näiden vaatimuksien perusteina ovat ympäristö, ruuan turvallisuus ja laatu, paikalliset ja aluetaloudelliset seikat sekä kuluttajien ja viljelijöiden valinnan mahdollisuuksien turvaaminen.Kokous tuki aktiivisesti aloitetta EU-laajuisen lainsäädännön aikaansaamiseksi geenimuunneltujen, tavanomaisen, luomun ja traditionaalisen tuotannon rinnakkaiselon turvaamiseksi. Sekoittumisen tulee estää. Euroopan Alueiden Neuvosto ja Maan Ystävät julkistivat 10 periaatetta sisältävän julkilausuman, joiden perustalta lainsäädäntö tulisi laatia.

 

Julkilausuma lainsäädännön periaatteiksi

Euroopan Alueiden Neuvosto, yhdessä Maan ystävien kanssa, tukee Maatalouden viranomaisten näkemystä tavanomaisen, luomun ja muuntogeenisten kasvien rinnakkaiselosta.  Uskomme, että se on välttämätöntä, koska muuntogeenisiä kasveja viljellään laajassa mittakaavassa. Kutsumme kaikkia Kestävän eurooppalaisen maatalous-konferenssin osanottajia tukemaan pyrkimystä saada aikaan EU lainsäädäntöön perustuvat sitovat vähimmäissäädökset rinnakkaiselosta.Uskomme, että tällaisen lainsäädännön tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:

1.Suojata ympäristöä, maatalouden monimuotoisuutta ja luonnonsuojelualueita varovaisuusperiaatteen perustalta.

2. Mahdollistaa sopivien riskien hallintamenetelmien käytön (alustavan riskianalyysin perusteella), sisältäen tarvittaessa peruutukset, jos tarpeen.

3. Suojata ihmisten ja eläinten terveyttä.

4. Vamistaa ja suojata ei-gmo-maatalouden säilyttäminen ja kehittäminen koskien erityisesti luomumaataloutta ja perinteisiä tuotantomenetelmiä sekä alkuperämerkittyjen tuotteiden tuotantoa.

5. Välttää viljelijöiden, mehiläishoitajien ja elintarvikkeiden jalostajien taloudelliset menetykset.

6. Muodostaa EU-laajuinen sitova järjestelmä ”saastuttaja maksaa” periaatteella, joka kattaa myös ympäristövauriot ja korvaa tapaukset, joissa tavanomaiseen tai luomusatoon sekoittuu gm-ainesta, peruutusten ja kaikkien muiden taloudellisten menetysten kustannukset viljelijöille, jalostajille ja elintarvikkeiden valmistajille, joita gm-lajikkeiden viljely voi aiheuttaa.

7. Turvaa valintaoikeuden kuluttajalle, viljelijälle ja alueille.

8. Mahdollistaa alueiden oman maatalouden kehittämisstrategioiden valinnan, mukaan lukien paikallisesti sopeutuneiden geenivarojen säilyttämisen ja kehittämisen sekä oikeuden estää gm-kasvien viljely.

9. Laatia vähimmäissäädökset tarvittaville suojavyöhykkeille.

10. Taata gm-vapaa siemenhuolto ja EU-laajuiset standardit siementen merkitsemiseen.

                                                                                                          

Bryssel 17.5.2005

http://www.foeeurope.org/press/2005/10_principles_EN.pdf

http://www.luomu.fi/yleista/muutatietoa.htm#julkilausuma