Liittovaltion oikeusistuin päätti toukokuun 2007 alussa, että USA:n maatalousvirasto USDA:n gm-sinimailasen hyväksyntä vuodelta 2005 oli laiton, koska lain edellyttämät tutkimukset puuttuivat. Kaikki uudet gm-sinimailasen kylvöt ovat kiellettyjä siihen asti, kunnes lain vaatimat turvallisuus- ja ympäristövaikutustutkimukset on tehty.
 
Myös kaikki tähän mennessä gm-lajikkeella kylvetyt sinimailaspellot on ilmoitettava viranomaisille kuukauden kuluessa. Oikeus velvoitti USDA:n tekemään näistä pelloista julkisen rekisterin mahdollisimman pian, jotta luomuviljelijät sekä tavanomaiset siemenviljelijät osaavat varautua mahdolliseen sekoittumiseen.
 
Geenimuuntelulla Roundup-rikkakasvien torjunta-ainetta kestäväksi jalostettu sinimailanen on ensimmäinen hyönteispölytteinen gm-kasvi, joka on saanut hyväksynnän. Hyönteispölytteisenä sinismailasesta siirtyy gm-ainesta paljon kauemmaksi kuin tuulipölytteisillä kasveilla, koska mehiläiset voivat kuljettaa siitepölyä jopa kolmen kilometrin päähän.
 
Sinimailasen siemenviljely vaikeutuu oleellisesti. Gm-aineksen sekoittumisen estäminen siemenviljelyssä on paljon vaikeampaa, koska sinimailasen siemenviljely on hyvin keskittynyttä muutaman läntisen osavaltion tietyille alueille.
 
Muutamassa vuodessa siemenviljelijöiden olisi mahdotonta tuottaa gm-vapaata siementä ja luomuviljelijöiden olisi erittäin vaikeaa saada gm-vapaata sinimailasen siementä. Siemenen gm-vapaus on kuitenkin edellytys luomuviljelylle. Mikäli gm-vapaus voitaisiin erityisjärjestelyin säilyttää, tulisi gm-vapaa siemen kuitenkin oleellisesti entistä kalliimmaksi.
 
Useat siemenviljelijät, ympäristöjärjestöt ja eräät perheviljelmien ja luomutuotannon oikeuksia puolustavat laitokset haastoivat USDA:n oikeuteen lainvastaisen hyväksynnän antamisesta. Oikeuden päätös onkin historiallinen. Ensimmäistä kertaa oikeus on muuttanut USDA:n päätöksiä perheviljelmien hyväksi suurteollisuutta vastaan.
 
Oikeuden päätös on voitto ympäristölle ja se mahdollistaa viljelijöille luomulihan ja luomumaidon tuotannon jatkamisen gm-vapaan sinimailasen siemenestä kasvatetulla rehulla. Kanteen nostajat odottavat nyt, että USDA noudattaa jatkossa lakia ja varmistaa, että amerikkalaiset viljelijät ovat turvassa gm-aineksen sekoittumiselta.
 
USA:n maatalousministeriö on epäonnistunut asianmukaisesti valvomaan geenitekniikan tutkimustoimintaa, osoitti jo vuoden 2005 lopussa julkaistu valvontajärjestelmän tarkastusraportti.
Puutteet valvonnassa ovat erityisen huolestuttavia kemikaaleja ja lääkkeitä tuottavien gm-lajikekokeiden osalta.
 
Nykyiset USDA:n käytännöt, politiikka ja menettelytavat eivät mene riittävän pitkälle, jotta geenitekniikkaa voitaisiin hyödyntää turvallisesti, todetaan raportissa.
 
www.centerforfoodsafety.org/AlfalfaFinalInjPR5_3_07.cfm
 
Gm-kokeiden valvonnan tarkastusraportti
www.usda.gov/oig/webdocs/50601-08-TE.pdf
 
http://www.luomu.fi/alkutuotanto/uutisarkisto2007.htm 16.5.2007

Teksti: Jukka Rajala