Tiivistelmä Euroopan gmo-vapaan Euroopan puolesta pidetyn kaksipäiväisen konferenssin sisällöstä gm-vapaiden alueiden päivityksineen.

Sveitsi Lützern 24.-25. huhtikuuta 2009 – GMO:ista vapaan Euroopan puolesta

Noin 250 aktiivia osallistui Sveitsin Lützernissa järjestettyyn 5. GMO-vapaita alueita koskevaan konferenssiin. Mottonsa ”Ruoka ja demokratia” puitteissa konferenssi pyrki tähdentämään ja luotaamaan kansan oikeutta päättää itse ruoastaan jota haluaa syödä, samoin alueillaan kasvatettavista maataloustuotteista.

Sveitsin konferenssin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Daniel Amman totesi köydenvedon EU:n jäsenmaiden oikeutuksesta muodostaa gmo:ista vapaita alueita olevan täydessä vauhdissa. - Sveitsissä vuoden 2005 kansanäänestyksen tulos gm-tuotteiden viiden vuoden jäädyttämisestä sai kansalaiset iloitsemaan ja median suuresti huomioimaan saavutuksen. Sveitsin hallitus päätti jatkaa pidättäytymistä gm-tuotteista vielä kolmella vuodella.

GMO:ista vapaat alueet lisääntyvät 22 EU:n jäsenmaassa ja 6 EU:n ulkopuolisessa Euroopan maassa. Euroopan aluehallinnollisen yhteenliittymän (AER) vahvistamia GMO:ista vapaita alueita on Euroopassa nyt 196. Kaksi vuotta aiemmin niitä oli 167. Provinssien, prefektuurien ja aluehallinnotojen paikallisyksikköjen määrä kasvoi 53:sta 93:een. Paikallishallinnon, kuten kuntatason, gmo-vapaat alueet lisääntyivät kahdessa vuodessa 289:llä, 4 278:sta 4 567:ään.

GMO:ista vapaiden aluehallintojen verkoston jäsenmäärä kasvoi niinikään 42:sta 49:ään 8 maassa. Nämä ovat vaaleilla valittuja poliittisia yksiköitä, jotka ovat päättäneet pitää alueensa vapaina muuntogeenisista kasveista. Lisäksi 30 370 viljelijää ja maanomistajaa on päättänyt pitää tiluksensa gmo:ista vapaina - vuonna 2007 lukumäärä oli 27 100.


Euroopalla hyvät lähtöeväät gmo-maataloudesta vapaaseen Eurooppaan

Euroopalla on hyvät lähtöasemat geenimuuntelusta vapaaseen maanosaan: kaupallisessa viljelyssä on toistaiseksi viljelty vain yhtä Monsanto-yhtiön bt-maissilajiketta (MON 810). Kaupallista gm-tuotantoa ei ole harjoitettu maissa, joissa maissia ei viljellä, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näissä pohjoisissa maissa gmo:ista vapaat alueetkin ovat jääneet vähäisiksi. Norjassa koko elintarvikeketju on turvannut maataloutensa gm-riskeiltä sitoutumalla olemaan turvautumatta gm-tuotteisiin. Bt-maissia Euroopassa on viljelty noin 107 700 hehtaarin alalla Espanjassa, Tshekin Tasavallassa, Portugalissa, Saksassa, Romaniassa, Puolassa ja Slovakiassa (110 000 ha v. 2007). Tämän osuus edustaa alle 0,1 prosenttia Euroopan koko maissialasta, ja osuuden arvellaan edelleen supistuvan vuonna 2009. Gm-maissista 75 % viljeltiin Espanjassa. Sen vastustus kasvaa: Huhtikuusta 2007 huhtikuuhun 2009 gmo:ista vapaita vyöhykkeitä Espanjassa perustettiin lisää 5:stä 94:ään.


Geenimuuntelusta vapaiden alueiden perustamiselle ei ole lakisääteisiä eurooppalaisia puitteita. Euroopan Unioni on epäonnistunut konseptissaan hyväksyä keskitetysti Eurooppaan kattava gm-kasvien viljely. Itävalta, Unkari, Ranska, Kreikka sekä äskettäin Saksa ja Luxemburg päättivät kansallisista kielloista Euroopan GMO -direktiivin eli lainsäädäntöohjeen 2001/18 suojatoimenpidelausekkeen nojalla (artikla 23). Tämä mahdollistaa tiettyjen gm-tuotteiden kieltämisen väliaikaisesti, jos on saatu uutta näyttöä siitä, että se voi aiheuttaa uhkaa ihmisen terveydelle tai ympäristölle.


Monsanton tutkimusaineisto julkiseksi tuomioistuimen päätöksellä

Tiedon saanti tiedeyhteisöille on ollut mahdotonta aina vuoteen 2006 asti, koska Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA oli suostunut Monsanton pyyntöön olla luovuttamatta yhtiön markkinointia koskevan lupahakemuksen yhteyteen liittämiään omien toksikologisten tutkimustensa alkuperäisaineistoa. EFSA ei myöskään ole toistanut yhtiön tutkimuksia, vaan luottanut yhtiöön. Vuonna 2006 Greenpeace-järjestö sai aineiston haltuunsa saksalaisen vetoomustuomioistuimen kautta, joka totesi aineiston EU-direktiivin mukaisesti julkiseksi asiakirjaksi, jonka salassapidolle ei ole perusteita.

Tätä kautta Ranskan hallituksen biotekninen asiantuntija, Caenin yliopiston professori Gilles-Eric Séralini sai käsiinsä aineiston vertaisarviointia varten tutkijaryhmänsä kanssa. Arvio ilmestyi v. 2007 amerikkalaisessa toksikologisessa aikakausjulkaisussa, joka osoitti Monsanton tutkimuksen puutteelliseksi ja aiheuttavan rotille terveysvaurioita. EFSAn ei olisi pitänyt hyväksyä sitä markkinoille, totesi Séralini. Hän kritisoi EFSAa lisäksi siitä, että se salassa pidollaan on estänyt tiedeyhteisön jäseniä tekemästä tieteelliseen rutiinin kuuluvia vertaisarvioita. Vertaisarvioin vahvistetaan tutkimuksen tieteellinen oikeellisuus.


Yhtiöiden näennäistiede houkuttelevampaa kuin tarkat tieteelliset metodit

Viranomaisten yhtiöille salliman omavaltaisuuden ja salailun rutiineissa yhtiöt ovat ilman tieteellisiä vahvistuksia mielensä mukaisesti väittäneet julkisuuteen gm-kasvien olevan maailman tutkituimpia ja siksi vielä turvallisempia kuin muut elintarvikkeet. Monet suomalaiset gm-urasta haaveilevat sekä alan tutkijat ovat ahkerasti toistaneet teollisuuden tutkijoiden ja pr-henkilöiden ns. totuuksia. Eräät heistä kuittaavat korkeatasoisten toisenlaisia tutkimustuloksia saaneiden tutkijoiden ja gm-kriitikkojen kyseenalaistamat väitteet henkilökohtaisin solvauksin - turvautuen myös mantraansa, jonka mukaan alan tositiedemiesten piirissä vallitsee täysi konsensus gm-tuotteiden turvallisuudesta. Kansainvälistä tiedonvaihtoa verkkosivuilta seuraavat ovat varsin hyvin perillä siitä, että johtopäätökset jakavat tiedeyhteisän jyrkästi kahtia tai useampaan osaan. Se on ollut jyrkästi riidanalainen ainakin 1980-luvulta lähtien.

Uskollisuus gm-tuoteteollisuutta ja sen mahdollisuuksiin tarjota leveä leipä on eräille houkuttelevampi tavoiteltava kuin tieteellisten totuuksien seulominen eri tutkijoiden havainnoista ja väittämistä. Gm-kulttiliikkeen kvasitieteen ympyröissä leivän, olantaputusten ja mediaseksikkyyden mannekiineina pääsee helpoimmin turhantarkkuuksista ja varovaisuusperiaatteisiin perehtymisestä. Eräät vaikutusvaltaisiin asemiin asetetut tieteen edustajat lausuvat ettei varovaisuusperiaatteella ole mitään tekemistä tieteen kanssa, ja että se on pelkkää politiikkaa jolla hidastetaan alan tutkimusta ja tuotekehitystä.

Euroopan itsevaltaisen komission yritykset usuttaa jäsenmaiden ympäristö- ja maatalousministereit Euroopan-neuvoston äänestyksissä niitä jäsenmaita vastaan, jotka tahtovat turvata kuluttajansa riskeiltä turvalausukkeen turvin, muistuttaa enemmänkin Stasin ja jonkinlaisen lynkkaustuomioistuimen menettelytapaa kuin asiaankuuluvaa EU-demokratiaa. Komission puheenjohtaja Barroso tunnetaan huippuaktiivisena gmo-tuoteteollisuuden lobbarina, jonka yhteydet asiassa kaikkien jäsenmaiden hallitusten pääministereihin The Independent on Sunday-lehti paljasti aukeaman jutullaan 26.10.2008.


Vallonian ja Walesin viljelijät päättäväisiä

Belgiassa Vallonia ja Britanniassa Wales ovat tarttuneet direktiivin 2001/18 artikla 26 a:han estääkseen gm-ainesta saastuttamasta muita tiloje ns. rinnakkaiselon puitteissa. Vallonian hallinto hyväksyi v. 2008 säädöksen joka antoi viljelijöille oikeuden määrittää gm-vapaiden vyöhykkeiden rajoitukset. Viljelijät omaksuivat Euroopan tiukimmat rinnakkaiselon säännöt ”saastuttaja maksaa” -periaatteella. Gm-viljelijät tahdottiin taloudellisesti vastuullisiksi kaikista gm-kasvien aiheuttamista tuhoista tavanomaisesti ja luomumenetelmin viljeleville tilallisille. Myös Walesin kansankokous on esittänyt vastaavaa pelotetta gm-kasvien viljelijöille, jotta gm-viljelijät ja -siemententoimittajat voitaisiin pitää korvausvelvollisina kaikissa gm-saastuntatapauksissa.


Saksassa kirkotkin kieltäneet gm-viljelyn maillaan

Monet gmo-vapaat alueet Euroopassa on perustettu viljelijöiden ja maanomistajien vapaaehtoisin sopimuksin. Näissä vahvistetaan ettei gm-siementä käytetä. Gm-saastunnalta varaudutaan myös ennalta keskinäisellä vuorovaikutteisella korvausvelvollisuudella. Saksassa 188 viljelijöiden muodostamaa gmo-vapaata aluetta kattaa nyt yli miljoona hehtaaria. Lisäksi katolinen hiippakunta ja protestanttinen kirkko, jotka kuuluvat maan suurimpiin maanomistajiin, ovat kieltäneet maanvuokralaisiltaan kasvattamasta gm-kasveja.


Markku Rämö Lisätietoja englanniksi ja saksaksi:

www.gmfree-regions.org

www.foodanddemocracy.org  

  • Euroopan kartta, jossa maakohtaiset tiedot klikattavissa
  • selkeät kartat Euroopan gmo-vapaista alueista ja gm-kieltoalueilta
  • kaikista esitelmistä lyhennelmät
  • valokuvia konferenssista ym. ym.