The Independent, Geoffrey Lean, 26.10.2008

 

Gordon Brown ja muut EU-johtajat kampanjoivat GM ruoan edistämiseksi

Gordon Brown ja muut eurooppalaiset johtavat salaisesti valmistelevat ennen näkemätöntä kampanjaa geenimuunnellun ruoan ja kasvien levittämisestä Isossa-Britanniassa ja Euroopassa, paljastavat Independent on Sundayn käsiinsä saamat salaiset asiakirjat.

Asiakirjat ovat 27 hallituksen edustajien yksityisten kokousten pöytäkirjoja, joissa on suunnitelmia "nopeuttaa" gm-kasvien ja -ruokien tuloa sekä "käsitellä" niiden julkista vastustusta.

Ne myös näyttävät, että johtajat haluavat maatalouden edustajien ja teollisuuden - oletettavasti esimerkiksi bioteknologian jättiyhtiöiden, kuten Monsanton - olevan äänekkäämpiä toimimaan ympäristönsuojelijoiden tavoitteita vastaan.

Uutinen salajuonesta vääjäämättä synnyttää myrskyn nyt, kun yleinen huoli gm-teknologiasta kasvaa jopa niissä maissa, jotka ovat jo hyväksyneet sen.

Julkinen vastustus on estänyt gm-kasvien viljelyn Isossa-Britannissa. Ranska on yksi niistä vain kolmesta valtiosta Euroopassa, jossa niitä on ollenkaan viljelty, mutta sekin keskeyttänyt viljelyn. Vastustus kasvaa myös kahdessa muussa valtiossa, Espanjassa ja Portugalissa.

Bioteknologian teollisuus on käynyt tiedotuskampanjaa, joka perustuu sille kyseenalaiselle väitteelle, että maailma tarvitsee geenimuuntelua. Kampanja on saanut vastakaikua Euroopan komissiossa ja esimerkiksi brittihallituksessa.

Salaiset kokoukset kutsui koolle Jose Manuel Barroso, komission geenimuuntelua suosiva presidentti. Puheenjohtajana toimi Barroson kabinetin johtaja, João Vale de Almeida. Kustakin 27 jäsenvaltiosta pääministereitä pyydettiin nimeämään erityisedustajat.

Ryhmän jäsenet, tavoitteet eivätkä tulokset ole olleet julkisia. Independent on Sunday on saanut käsiinsä salassa pidettäviä asiakirjoja, kuten osanottajalistan sekä puheenjohtajan kirjoittamat lopputulokset kahdesta pidetystä kokouksesta. Toinen pidettiin 17.7. ja toinen vain kaksi viikkoa sitten 10.10.

Listasta näkee, että Ranskan Presidentti Nicolas Sarkozy ja Saksan kansleri Angela Merkel lähettivät läheiset avustajansa. (Suomea edusti Matti Aho Maa- ja metsätalousministeriöstä.)

Päätelmät paljastavat, että keskustelu lähinnä keskittyi siihen, miten nopeuttaa gm-kasvien käyttöönottoa ja miten taivutella yleisöä hyväksymään ne.

Muunnellut tuotteet pitää hyväksyttää EU:ssa ennen kuin niitä voidaan kylvää tai myydä Euroopassa. Vaikka komission virkamiehet yleisesti ovat vahvasti gmo:iden puolesta, eurooppalaiset hallitukset ovat mielipiteissään hajallaan. Siksi Ministereiden neuvostossa on lukkiutunut tilanne.

Siinä tapauksessa Komission byrokraatit vievät gmo:t läpi joka tapauksessa. Heillä on oikeus tehdä tämä, mutta ylikävellyt hallitukset ja ympäristöryhmät ovat tyytymättömiä.

Ensimmäisen kokouksen päätelmät vaativat "vankkoihin tarkasteluihin perustuvaa hyväksymisprosessien nopeuttamista yleisön vakuuttamiseksi" ja toinen lisäsi: "Päätöksiä voitaisiin tehdä nopeammin, ilman että turvallisuudesta tingittäisiin.

Asiakirjoista tulee selväksi se, että Barroso menee pidemmälle kuin vain suostutteluun, kun hän yrittää saada pääministerit ajamaan omien maatalous- ja ympäristöministeriensä yli geenimuuntelun suosimisessa. Asiakirjoissa todetaan, että puheenjohtaja vaatii pääministereitä katsomaan laajemmasta näkökulmasta, kutsui osanottajat raportoimaan keskustelut hallituksiensa johtajille ja painotti, että on tärkeää kiinnittää huomiota meneillään olevaan Ministerineuvoston keskusteluun.

Helen Holder Euroopan Maan ystävistä sanoi: "Barroson tavoite on saada geenimuuntelu Eurooppaan niin pian kuin mahdollista. Siksi hän on yhteydessä suoraan pääministereihin ja presidentteihin ja kehottaa heitä astumaan ministereidensä yli ja saamaan heidät riviin.

Kokouksen päätelmät julkiseen vastustuksen käsittelemisestä ovat vieläkin sytyttävämpiä. Asiakirjoissa pohditaan, miten käsitellä julkista mielipidettä ja vaaditaan "tunteista vapaata, faktoihin perustuvaa dialogia korkean standardin EU:n gm-politiikasta". Puheenjohtajan todetaan korostaneen teollisuuden roolia ja vaatineen taloudellisia yhteistyökumppaneita ja tiedettä aktiivisesti panostamaan tällaiseen dialogiin. Hän lisää, että yleisö tuntee olevansa huonosti informoitu ja sanoo, että maatalouden edustajien pitäisi olla äänekkäämpiä. Piilotetusti puheenjohtaja huitaisee ympäristöjärjestöjä ja toteaa, ettei keskustelua pidä "jättää tietyille ryhmille, joilla on legitiimejä, mutta omia etujaan kyseessä".

Mitä sanotaan?

'Meidän täytyy ruokkia 2,5 miljardia ihmistä lisää. Olisi uskomatonta, jos me päättäisimme olla hyödyntämättä biologian tieteen tärkeintä läpimurtoa.'

Professori Allan Buckwell

'Uudet kehitykset hyödyttävät maailman köyhimpiä viljelijöitä: gm-riisi on kuivuutta kestävä; transgeenisilla viljelykasveilla on geenejä tauteja vastaan.'

Lordi Dick Taverne, Sense About Science

'Gm-kasvit asettavat viljelijöille ja ympäristölle riskejä, joita ei voida hyväksyä. Gm-kasvit eivät ole pystyneet nostamaan satotasoja, vaikka niitä on rahoitettu miljoonien veronmaksajien rahoilla.'

Kirtana Chandrasekaran, Maan ystävät

'Gm-kasvit eivät nosta satotasoja. Tutkijat ovat todenneet, että geeniteknologialla tuotettu hyönteismyrkky voi vuotaa ja tappaa hyödyllistä maarihmastoa.'

Peter Melchett, Soil Association

Kysymyksiä ja vastauksia: geenimuunneltujen kasvien ongelmat

Kuinka paljon gm-kasveja viljellään Euroopassa?

Hyvin vähän. Asiakirjat ylpeilevät 21 prosentin kasvulla viime vuonna, eli "kasvavalla kiinnostuksella". Kuitenkin ala on vain 0,119 prosenttia Euroopan maatalousmaasta.

Mitä ongelmia on?

Lähinnä ympäristösyyt. Viralliset kokeet Britanniassa osoittivat, että gm-kasvien viljely on luonnolle haitallisempaa kuin tavanomaisten viljely. Ja mikä pahempaa, geenit karkaavat muunnelluista kasveista ja tuottavat superrikkakasveja sekä sekoittuvat tavanomaisiin ja luomutuotannon viljelykasveihin, jolloin kuluttajilla ei ole enää mahdollisuutta valita gm-vapaita tuotteita.

Ovatko ne terveydelle vaarallisia?

Vaikea sanoa. Jotkut tutkimukset osoittavat, että ne voivat olla, toiset (pitäen sisällään lähes kaikki teollisuuden teettämät) tyynnyttelevät. Ongelmana on, että on tehty hyvin vähän aidosti riippumattomia, vertaisarvioituja tutkimuksia. Useimmat kuluttajat ovat päätelleet, että parempia varoa kuin katua - varsinkin kun he eivät millään tavalla hyödy geenimuunnellun ostamisesta.

Voidaanko gm-kasveilla ruokkia maailma?

Lähes varmasti ei. Kaikesta mainonnan vakuuttelusta huolimatta, nykyisillä gm-kasveilla on itse asiassa alhaisemmat sadot kuin vastaavilla tavanomaisilla. Siemenet ovat kalliita ostaa ja kasvattaa, joten yleensä rikkaat kehitysmaiden viljelijät käyttävät niitä ja ajavat köyhät pois elannolta. Tämä lisää köyhyyttä. Professori Rober Watsonin johtama suurin maatalouden arviointi, mitä on tehty, äskettäin totesi, että ne eivät ratko maailman nälkäongelmaa.

Soveltaen suomentanut Elisa Niemi                                                

http://www.independent.co.uk/environment/green-living/europes-secret-plan-to-boost-gm-crop-production-973834.html

 

Europe's secret plan to boost GM crop production

 

Gordon Brown and other EU leaders in campaign to promote modified foods

 

By Geoffrey Lean

Sunday, 26 October 2008

 

Gordon Brown and other European leaders are secretly preparing an unprecedented campaign to spread GM crops and foods in Britain and throughout the continent, confidential documents obtained by The Independent on Sunday reveal.

 

The documents – minutes of a series of private meetings of representatives of 27 governments – disclose plans to "speed up" the introduction of the modified crops and foods and to "deal with" public resistance to them.

And they show that the leaders want "agricultural representatives" and "industry" – presumably including giant biotech firms such as Monsanto – to be more vocal to counteract the "vested interests" of environmentalists.

News of the secret plans is bound to create a storm of protest at a time when popular concern about GM technology is increasing, even in countries that have so far accepted it.

 

Public opposition has prevented any modified crops from being grown in Britain. France, one of only three countries in Europe to have grown them in any amounts, has suspended their cultivation, and resistance to them is rising rapidly in the other two, Spain and Portugal.

 

The embattled biotech industry has been conducting a public relations campaign based round the highly contested assertion that genetic modification is needed to feed the world. It has had some success in the Government, where ministers have been increasingly speaking out in favour of the technology, and in the European Commission, with which its lobbyists have boasted of having "excellent working relations".

 

The secret meetings were convened by Jose Manuel Barroso, the pro-GM President of the Commission, and chaired by his head of cabinet, Joao Vale de Almeida. The prime ministers of each of the EU's 27 member states were asked to nominate a special representative.

 

Neither the membership of the group, nor its objectives, nor the outcomes of its meetings have been made public. But The IoS has obtained confidential documents, including an attendance list and the conclusions of the two meetings held so far – on 17 July and just two weeks ago on 10 October – written by the chairman.

 

The list shows that President Nicolas Sarkozy of France and Chancellor Angela Merkel of Germany sent close aides. Britain was represented by Sonia Phippard, director for food and farming at the Department of Environment, Food and Rural Affairs.

 

The conclusions reveal the discussions were mainly preoccupied with how to speed up the introduction of GM crops and food and how to persuade the public to accept them.

 

The modified products have to be approved by the EU before they can be sown or sold anywhere in Europe. But though the Commission officials are generally strongly in favour, European governments are split, causing the Council of Ministers, on which they are represented, to be deadlocked.

 

In that event the bureaucrats on the Commission wave them through anyway. They are legally allowed to do this, but overruled governments and environmental groups are unhappy.

 

The conclusions of the first meeting called for the "speeding up of the authorisation process based on robust assessments so as to reassure the public", while the second one added: "Decisions could be made faster without compromising safety."

 

But the documents also make clear that Mr Barroso is going beyond mere exhortation by trying to get prime ministers to overrule their own agriculture and environment ministers in favour of GM. They report that the chairman "recalled the importance for prime ministers to look at the wider picture", "invited the participants to report the discussions of the group to their heads of governments", and "stressed the importance of drawing their attention to ongoing discussions in the Council [of Ministers]".

Helen Holder of Friends of the Earth Europe said: "Barroso's aim is to get GM into Europe as quickly as possible. So he is going straight to prime ministers and presidents to tell them to step on their ministers and get them into line."

 

The conclusions of the meetings on public opposition are even more incendiary. The documents ponder "how best to deal with public opinion" and call for "an emotion-free, fact-based dialogue on the high standards of the EU GM policy". And they record the chairman emphasising "the role of industry, economic partners and science to actively contribute to such a dialogue". He adds that "the public feels ill-informed" and says "agricultural representatives should be more vocal". And in a veiled swipe at environmental groups he says that the debate "should not be left to certain stakeholders who have a legitimate but vested interest in it".

 

What they say

'We have to feed an extra 2.5 billion people. It would be extraordinary if we chose not to exploit the most important breakthrough in biological science'

Professor Allan Buckwell

 

'New developments will benefit the world's poorest farmers: GM rice that is drought-resistant; transgenic crops with genes to protect against disease'

Lord Dick Taverne, Sense About Science

 

'GM crops pose unacceptable risks to farmers and the environment and have failed to increase yields despite funding at a cost of millions to UK taxpayers'

Kirtana Chandrasekaran, FoE

 

'GM crops do not increase yields. Scientists have found genetically engineered insecticide in crops can leak and kill beneficial soil fungi'

Peter Melchett, Soil Association

 

Q & A: The trouble with modified crops

 

How much GM is grown in Europe?

Very little. The documents boast the area increased by 21 per cent last year, proving "growing interest". But it still only covered 0.119 per cent of Europe's agricultural land.

 

What are the problems?

Mainly environmental. Official trials in Britain showed that growing GM crops was worse for wildlife than cultivating conventional ones. Worse, genes escape from the modified plants to create superweeds and to contaminate normal and organic crops, denying consumers a choice to be GM-free.

 

Do they endanger health?

Hard to tell. Some studies show that they may do, others (including almost all those by industry) are reassuring. The trouble is that very few truly independent, peer-reviewed research has been done. Most consumers have sensibly concluded that they would sooner be safe than sorry, particularly as they get no benefit from buying GM.

 

Can they feed the world?

Almost certainly not. Despite all the hype, present GM varieties actually have lower yields than their conventional counterparts. The seeds are expensive to buy and grow, so wealthy developing-world farmers would tend to use them and drive poor ones out of business, increasing destitution. The biggest agricultural assessment ever conducted – chaired by Professor Robert Watson, now Defra's chief scientist – recently concluded that they would not do the job.

 

http://www.independent.co.uk/environment/green-living/europes-secret-plan-to-boost-gm-crop-production-973834.html

http://www.gmovapaa.fi/ajankohtaista/ (Suomeksi)