Global Forest Coalitionin, Global Justice Ecology Projectin ja
STOP GE Trees -kampanjan yhteistiedote.

8. Toukokuuta, 2009
Amsterdam, Alankomaat

Belgiassa on käynnistynyt vaarallinen kenttäkoe geenimuunnelluilla puilla:
GM-poppelit altistavat Euroopan metsät saastumaan ilmaston kannalta
tuhoisilla ominaisuuksilla.


Kansainväliset järjestöt tuomitsevat geenimuunneltujen poppeleiden erittäin kyseenalaisen istuttamisen avoimiin kenttäkokeisiin. Toukokuun 6. päivä alkaneista istutuksista on vastuussa Flanders Institute for Biotechnology (VIB). Maaseudulle istutettujen poppeleiden ligniinipitoisuutta on muutettu geenitekniikan avulla, jotta ne soveltuisivat paremmin teollisen mittakaavan agropolttoaine-tuotantoon[1].

 "Geenimuunnellut matalan ligniinipitoisuuden omaavat poppelipuut ovat
odotettavissa oleva katastrofi," totesi Global Forest Coalitionin puheenjohtajana toimiva tohtori Miguel Lovera Paraguaysta.
 "Poppeleihin kuuluu kolmekymmentä alalajia, jotka kasvavat monenlaisissa ilmasto-olosuhteissa kuten subalpiinisessa ilmastossa, Pohjois-Euroopassa ja Kanadassa, sekä Etelän subtrooppisilla alueilla. Puut kykenevät levittämän siitepölyään ja siemeniään satojen kilometrien etäisyydellä. Ne pystyvät myös leviämään suvuttomasti kasvullisista osista, sekä kasvavat vesasyntyisinä kannoista mikäli puut kaadetaan. Alankomaiden ja koko Euroopan luonnonvaraisten poppeleiden saastuminen olisi väistämätöntä ja peruuttamatonta, mikäli tällaisia vähäligniinisten poppeleiden viljelmiä kehitetään," hän lisäsi.

 "Ravintokasveista valmisetut agropolttoaineet on tuomittu hyvin laajasti
niiden haitallisesta vaikutuksesta globaaliin ruokavarastoon," lisäsi
Nina Holland Corporate Europe Observatorysta  "Agropolttoaineiden valmistaminen muista kasveista, kuten GM-puista ei edelleenkään vastaa ongelmaan. Ne tulevat väistämättä monopolisoimaan maat raaka-ainetuotantoon-- syrjäyttäen maataloutta ja kaataen metsiä vapauttaakseen käyttöön ne suunnattoman suuret maa-alueet, joita tarvittavan polttoainemäärän tuotanto vaatii. Meidän täytyy vähentää polttoaineiden kulutusta. Kestävää tapaa korvata tällä hetkellä Euroopassa käyttämämme polttoainemäärät ei yksinkertaisesti ole olemassa," hän jatkoi.

 Terveiden metsien merkitystä ilmastonmuutoksen lieventämisessä ei voida aliarvioida. Vähäligniinisten GM-poppeleiden siitepölyn ja siementen karkaaminen metsiin aiheuttaisi tuhoisia vaikutuksia, joihin kuuluu metsätuhojen lisääntyminen siksi että ligniini on suuressa määrin vastuussa puiden tuholaisten ja tautien vastustustuskyvystä. Lisäksi tutkimuksissa on käynyt ilmi, että matala-ligniinipitoiset GM-poppelit varastoivat 30% vähemmän hiiltä kasvaviin osiin, sekä 70% vähemmän hiiltä maaperään. [2]  Ne myöskin lahoavat nopeammin ja vapauttavat siten varastoimansa hiilen takaisin ilmakehään. Tämä yhdistelmä tuhoisia vaikutuksia osoittaa, että GM-poppelit ovat taas yksi valheellinen ratkaisu, joka ei voi olla osa taistelua ilmastonmuutosta vastaan.

 "On ilmeisen absurdi väittämä, että agropolttoaineiden tuotantoa varten kehitetyt vähäligniiniset GM-poppelit voisivat olla osa ratkaisua ilmastonmuutokseen," väitti Global Justice Ecology-projektin toiminnanjohtaja Anne Petermann, joka myöskin koordinoi kansainvälistä "STOP GE-TREES"-kampanjaa. [3]  "GM-puut ovat jo itsessään ilmaston kannalta tuhoisia, mutta koko ajatus käyttää puuta tällä tavoin nestemäisten polttoaineiden valmistukseen on hullunkurinen. Meidän tulee pysäytää metsien tuhoamisesta aiheutuvat  valtavat hiilipäästöt, eikä luoda uutta massiivista tarvetta puulle raaka-aineena. Tämän osoitamme yksityiskohtaisesti raportissamme "GE Trees, Cellulosic Biofuels and Destruction of Forest Biological Diversity"."


YHTEYSHENKILÖITÄ:

Dr. Miguel Lovera, Global Forest Coalition,
+595-21-663654 (Office in Paraguay) +257 20993704
(mobile)  Dutch, French, Spanish and English

Nina Holland, Corporate Europe Observatory, +32
-(0) 2 89 30 930 (office),  +32 -(0) 497 389 632
(mobile)  Dutch and English

Anne Petermann, Global Justice Ecology Project,
+1-802-482-2689 (office), +1-802-578-0477
(mobile)  English


VIITTEET:

[1] Toukokuussa 2008 VIB:n kenttäkoelupa hylättiin sekä Belgian julkisen
terveyden ministeriössä, että ilmasto- ja energiaministeriössä. VIB:n
taisteltua päätöksestä, se pidätettiin joulukuussa 2008 Belgian
valtioneuvostossa ja ilmoitus kenttäkokeiden sallimisesta annettiin
helmikuussa 2009.

[2] "Unregulated Release of GM Poplars and Hybrids", on raportti joka
toimitettiin USDA:n Animal and Plant Health Inspection Servicelle (APHIS)
vastauksena Oregonin yliopistolle myönnettyyn kenttäkoelupaan
vähäligniinisillä GM-poppeleilla, Elokuussa 2007.

[3] STOP GE-TREES -kampanja kattaa 136 järjestöä 45:stä maasta, jotka ovat liittoutuneet yhteen vaatimaan globaalia kieltoa GM-puiden päästämiselle ympäristöön. Kampanjan eteläisen pallonpuoliskon koordinaatiosta vastaa World Rainforest Movement, joka on luonut luettelon GM-puiden tutkimuksesta ja kehityksestä maailmalla.