TTIP- ja CETA-sopimukset uhkaavat eurooppalaista gmo-kieltoa

image description
Euroopan komissio neuvottelee parhaillaan Yhdysvaltojen kanssa transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta. Vastaavanlainen sopimus on jo neuvoteltu loppuun Kanadan kanssa. Näissä uusissa vapaakauppasopimuksissa ei todellisuudessa ole kyse niinkään paljon kaupasta kuin sääntelystä ja sen uudelleenmäärittelystä. Mikäli sopimukset astuvat voimaan, tulee niillä todennäköisesti olemaan suuri vaikutus myös gmo-viljelyn ja -tuotteiden rajoituksiin Euroopassa.

Komissio on vakuuttanut useaan otteeseen, että EU-mailla olisi vastaisuudessakin oikeus säädellä gm-tuotteita haluamallaan tavalla. Kriitikkojen mukaan TTIP ja CETA tulisi horjuttamaan tätä oikeutta. Saksan vihreiden aiheen tiimoilta julkaisemassa raportissa “Free trade - gateway for agricultural genetic engineering”, todetaan:

“EU:n standardeja gmo-vapaan maatalouden suojelemiseksi tullaan alentamaan keskipitkällä aikavälillä. Näitä suojamekanismeja ovat muun muassa toimet siementen suojelemiseksi kontaminaatiolta (saastumiselta).”

Kanadan ja EU:n välisen CETA-sopimuksen vaikutuksia gm-tuotteisiin on Suomessa tutkinut Marko Juutinen. Hänkään ei ole optimistinen gm-tuotteiden kiellon pysyvyyden suhteen: “Komission vakuuttelu siitä, että CETA-sopimus ei tule muuttamaan EU:ssa nyt voimassaolevaa tiukkaa gm-linjaa, vaikuttaa aineiston perusteella väärältä.”

Lähteet:

http://www.gruene-bundestag.de/(PDF)
http://www.poliittinentalous.fi/ojs/index.php/poltal/article/view/27

Lue aiheesta lisää : 

GEENIRUOKA JA HALLINNAN MUUTOS
Tapauksena EU:n ja Kanadan välinen laaja ja kattava vapaakauppasopimus CETA 

Marko Juutinen

Kaikki