www.vn.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
18.3.2009

Hallituksen iltakoulussa keskusteltiin tänään hallituksen esityksestä
rinnakkaiselolaiksi. Rinnakkaiselolailla halutaan varmistaa tuottajien
ja kuluttajien valintamahdollisuus tavanomaisen, luonnonmukaisen ja
muuntogeenisen tuotantomuodon välillä. Lain tavoitteena on estää
muuntogeenisten ja muiden viljelykasvien välinen sekoittuminen.

EU:n hyväksymiä muuntogeenisiä viljelykasveja saa viljellä jäsenmaissa
yhteisölainsäädännön perusteella. Ensimmäinen Suomessa viljeltäväksi
soveltuva muuntogeeninen lajike, teollisuuden käyttöön tarkoitettu
tärkkelysperuna, odottaa EU:n hyväksyntää.

Ensi viikon maatalousneuvostossa käsitellään Alankomaiden aloitetta,
jossa ehdotetaan, että jäsenvaltion olisi itse voitava päättää
otetaanko EU:ssa hyväksytty geenimuunneltu lajike jäsenmaan alueella
viljelyyn. Suomi suhtautuu hyvin myönteisesti tehtyyn aloitteeseen.
Toteutuessaan aloite sallisi kansallisesti tehtävät päätökset
GMO-vapaista alueista.

Hallitus pitää erittäin tärkeänä, että muuntogeenisyydestä vapaille
tuotteille saataisiin merkintä. Tällöin kuluttajilla olisi
mahdollisuus valita, käyttääkö muuntogeenisiä tuotteita. Komission
odotetaan tekevän ensi vuonna aloitteen muuntogeenisyydestä vapaa
-merkinnän ehdoista ja käyttöönotosta.

Nyt annettavalla rinnakkaiselolailla asetetaan muuntogeenisten
lajikkeiden viljelylle rajoitteita ja korvausvelvollisuuksia. Laki
velvoittaa muuntogeenisen lajikkeen viljelijän ilmoittamaan viljelystä
viranomaisille ja naapureille. Viljelyn aloittaminen vuokramailla
edellyttää maanomistajan lupaa.

Rinnakkaiselon kannalta keskeinen kysymys on geenimuunneltujen ja
tavanomaisten lajikkeiden sekoittumisen estäminen. Lajikkeiden
sekoittuminen aiheuttaa taloudellisia vahinkoja, joiden
korvausvelvollisuudesta säädetään rinnakkaiselolaissa. Vahingon
sattuessa geenimuunnellun kasvin viljelijä on pääsääntöisesti
velvoitettu korvaamaan geenimuunneltujen ja tavanomaisten lajikkeiden
sekoittumisesta aiheutuneet taloudelliset vahingot.

Muuntogeenisten kasvien turvallisuuteen, terveydellisiin vaikutuksiin
tai ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset ratkaistaan
geenitekniikkalain mukaisessa lupamenettelyssä, ei valmisteilla
olevassa rinnakkaiselolaissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060
osastopäällikkö Matti Aho, p. 040 516 9857
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09)1605 4221
neuvotteleva virkamies Tero Tolonen, p. (09) 1605 3405

 

 

 

 

Kaikki