Uusimman Eurobarometrin (maaliskuu 2008) mukaan vajaa kolme neljäsosaa (72%) suomalaisista vastustaa ja vain joka viides (19%) kannattaa geenimanipuloitujen organismien käyttöä viljelyssä. Vastaajista 2% ei ollut koskaan kuullutkaan GMO:ista ja 7% ei osannut ottaa kantaa.

Geenimanipuloitujen organismien käyttö on suomalaisten kaikkein useimmin (58%) mainitsema seikka niistä viidestä ympäristöön liittyvästä kysymyksestä, joista he eniten kokevat tiedon puutetta.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_295_en.pdf
(Eurobarometri 2008; viittaukset sivuihin 62 ja 65)

 

Kaikki