Pohjoismaiden neuvostossa äänestettiin 29.10.2008

 

JAA 44

EI 16

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle

 

- että se kertoo, mihin toimenpiteisiin ministerineuvosto on ryhtynyt tai aikoo

ryhtyä yhteisen pohjoismaisen politiikan luomiseksi GMO:iden käytöstä

Istunnossa 2008. (Istunnon päiväjärjestyksessä 29.10)

 

- että se yhteistyössä Pohjoismaiden hallitusten kanssa selvittää, onko

mahdollista tiukentaa nykyisiä normeja ja sääntöjä siten, että huomioidaan

kuluttajien toiveet ja oikeus saada tietoa GMO:iden käytöstä tuotteiden

valmistuksessa.

 

- että se järjestää vuonna 2008 konferenssin aiheesta turvallinen ja eettinen

kulutus, kuluttajien oikeudet ja mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla.

Konferenssin tulee selvittää mitä geenitekniikkaa ja GMO:iden avulla

valmistettujen tuotteiden merkintää koskevia EU-direktiivejä ja säädöksiä ovat

voimassa, sekä miten pohjoismaisten EU-jäsenmaiden lainsäädäntö on niihin

sopeutettu- sekä mitä vastaavia lakeja on voimassa Norjassa ja Islannissa.

 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille

 

- että tuetaan maatiloja sekä alan organisaatioita perustamaan vapaaehtoisia

GMO-vapaita alueita

 

- että työskennellään sen eteen, että EU hyväksyisi GMO-vapaiden vyöhykkeiden

perustamista.

 

Muualla aiheesta:

http://www.norden.org/webb/news/news.asp?lang=4&id=7815

 

 

 

 

Kaikki