TIEDOTE

Liiton syyskokous päätyi suosittamaan, että viljelijät eivät käyttäisi viljelyssään geenimuunneltua lisäysmateriaalia. Näin varmistettaisiin, ettei geenimuunneltua viljelymateriaalia voisi kulkeutua uusimaalaisten viljelijöiden pelloille. Suomessa gm-kasveja ei ole vielä viljelyssä ja EU:ssa tähän mennessä hyväksytyt gm-lajikkeet eivät sovellu täällä viljeltäviksi.

Suomalaisten maataloustuotteiden imago perustuu puhtauteen ja elintarvikkeiden alkuperän helppoon jäljitettävyyteen. Kuluttajan luottamus suomalaiseen ruokaan voidaan säilyttää jatkossa vain avoimuudella ja läpinäkyvyydellä.

Vaikka geenitekniikka antaakin mahdollisuuden kehittää kasvilajikkeita, jotka kestävät tauteja, tuholaisia tai torjunta-aineita tavallisia lajikkeita paremmin ja antavat mahdollisesti paremman sadonkin, niin MTK-Uusimaan syyskokouksen mielestä riippumattomien tutkimusten puuttuminen herättää epäilyjä gm-tuotteiden turvallisuudesta.

EU:ssa gm-tuotteiden myyntilupien perusteena ovat olleet lähes yksinomaan biotekniikan suuryritysten itse teettämät tutkimukset. Syyskokouksen mielestä gm-tuotteita on tutkittava enemmän puolueettomin tutkimuksin, ennen kuin tuotteet hyväksytään EU:n ja samalla Suomen markkinoille.

Gm-kasvien viljely saattaa aiheuttaa pysyviä taloudellisia haittoja alueen maataloudelle, koska muuntogeeniset kasvit voivat levitä kaikkiin ekosysteemeihin ja siirtää geenejään sukulaislajeihin. Erityisesti ristipölytteisten kasvien viljely tekee välittömän uhkan gm-aineksen siirtymisestä perinteiselle viljelmälle ja näin saastuttaa myös muiden viljelijöiden kasvustot. Gm- ja tavanomaisten kasvien viljely rinnakkain sekoittumatta on käytännössä mahdotonta. Epäselvää on myös, kuka korvaa mahdollisen gm-saastunnan ja millä perusteilla.

Kauppa on tuonut Suomeen jo muutamia vuosia ruokaa, jonka raaka-aineen tuottamiseen on käytetty geenimuunneltua rehua. Kuluttaja ei nykyisin voi tietää, onko jonkin elintarvikkeen raaka-aineen tuottamiseen käytetty gm-rehua vai ei. Suomessa gm-rehuja on käytetty vain vähän, mutta maailmalla ne ovat olleet vuosia laajasti käytössä.

MTK-Uusimaan syyskokous pitää keskusjärjestönsä MTK:n kantaa oikeana, että kuluttajalla on oikeus saada tietoa ruuan alkuperästä, tuotantotavasta sekä geenimuunnellun rehun tai raaka-aineen käytöstä elintarvikkeiden tuotantoketjussa. Teollisuuden ja kaupan pitäisi merkitä nämä tiedot vapaaehtoisesti, koska lainsäädäntö ei niitä toistaiseksi vaadi.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jaakko Holsti 0400 871633

 

 

Kaikki