Maaseudun tulevaisuus 22.10.2008

MTK ei pyri edistämään muuntogeenisten viljelykasvien viljelyä Suomessa muiden tuotantomuotojen kustannuksella. Järjestö ei myöskään sulje pois mahdollisuutta viljellä muuntogeenisiä kasveja tulevaisuudessa, mikäli viljelyyn olisi tarjolla suomalaisen viljelijän kannalta sopivia lajikkeita.

MTK:n mielestä muuntogeenisten kasvien mahdollisessa käyttöönotossa on viljelijän kannalta olennaista se, että siitä on viljelijälle taloudellista etua perinteisiin lajikkeisiin nähden. On kuitenkin varmistettava, että tavanomaisen sekä luonnonmukaisen maatalouden toimintaedellytykset eivät vaarannu.

Jos muuntogeenisten kasvien viljely Suomessa tulee ajankohtaiseksi, niin siinä vaiheessa on oltava selkeät säännöt muuntogeenisten, tavanomaisten sekä luonnonmukaisesti tuotettujen kasvien rinnakkaiselon toteuttamisesta. Tämä on parhaillaan valmisteltavan rinnakkaiselolain ja sen nojalla annettavien asetusten tärkein tehtävä.

Rinnakkaiseloa säätelevää lakiluonnosta koskevassa lausunnossaan MTK kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että lain soveltamisala tulisi laajentaa koskemaan maatilalla tapahtuvan toiminnan lisäksi myös muita toimijoita, jotka käsittelevät muuntogeenistä materiaalia. Tähän liittyy esimerkiksi muuntogeenistä kasvintuotantoa koskeva tutkintovaatimus. Näin myös ketjun muut toimijat tietäisivät lain sisällön ja sen tuomat vaatimukset muuntogeenisen kasvimateriaalin käsittelystä.

MTK pitää myös tärkeänä, että tavanomaisten tai luomutuotteiden tuottajalle korvataan mahdollisesta geenimuunnellun materiaalin sekoittumisesta aiheutuvat vahingot täysimääräisenä.

Viime kädessä kuluttajat päättävät, hyväksyvätkö he muuntogeenisistä raaka-aineista valmistetut elintarvikkeet. Viljelijä ei voi tuottaa kasveja, joita kuluttajat eivät halua ostaa. MTK:n kanta on, että muuntogeenisen raaka-aineen käyttö tuotteissa on merkittävä selkeästi kuluttajapakkaukseen, jolloin kuluttajalla on riittävät tiedot tehdä ostovalinta.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Michael Hornborg

puheenjohtaja

 

 

 

 

Kaikki