Keskisuomalainen Keuruun kaupunki on päättänyt kieltää gm-aineksien käytön kunnallisessa joukkoruokailussa ja omistamillaan mailla gm-kasvien viljelyn.

Aloite gmo-vapaudesta tuli kuntalaisaloitteen pohjalta. Päätöstä varten kysyttiin lausunto maataloustoimistosta sekä ruokapalveluista, jotka eivät nähneet estettä aloitteen toimeenpanolle.Keuruu päätti myös, että kaupungin omistamilla pelloilla tai metsissä ei saa viljellä ja kasvattaa geenimuunneltuja kasveja. Se koskee ensisijassa metsiä, joita kaupunki omistaa noin tuhat hehtaaria. Peltoja kaupungin omistuksessa ei tällä hetkellä ole.

 

 

 

 

Kaikki