Jäsenmaille lisää päätösvaltaa gm-kasveista

Euroopan parlamentti on hyväksynyt säännöt, joiden mukaan jokainen EU-maa voi itsenäisesti kieltää geenimuunneltujen kasvilajikkeiden viljelyn alueellaan. Aikaisemmin maiden on pitänyt sallia EU-tasolla hyväksytyt lajikkeet.

Kielto voi koskea yksittäistä gm-lajiketta, kasvilajia (kuten kaikkia gm-maisseja) tai siirtogeenistä ominaisuutta (esimerkiksi glyfosaatin kestävät lajikkeet).

Valtiot voivat perustella viljelykieltoa esimerkiksi gm-kasvien sosioekonomisiin vaikutuksilla, maatalouspoliittisilla tavoitteilla tai halulla torjua gm-aineksen tahaton leviäminen muihin tuotteisiin. Nykyisin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) arvioi gm-kasveja vain niiden terveys- ja ympäristöriskien kannalta.

Tällä hetkellä viljelyluvan EU:ssa on saanut ainoastaan yksi lajike: Monsanton 810-maissi. Sen viljelyn maaperällään ovat kieltäneet Itävalta, Bulgaria, Kreikka, Saksa, Unkari, Italia, Luxemburg ja Puola.

Lue lisää

Kaikki