Vuosina 2007-2010 Maa- ja metsätalousministeriössä oli vireillä lakialoite geenimuunneltujen ja tavanomaisten kasvien viljelyn rinnakkaiselosta. Laki ei ehtinyt eduskuntaan ja se raukesi. Nyt eduskunnassa odotetaan EU:n päätöstä.

EU:n ympäristöneuvostossa käsiteltiin maaliskuussa jäsenvaltioiden oikeutta kieltää alueellaan geenimuunneltujen kasvien viljely. Tanska on tehnyt esityksen, joka sallisi gm-kasvien viljelyn, mutta jäsenmaiden mielipiteet vaihtelevat.

Ehdotuksen mukaan jokaisesta gm-lajikkeesta olisi neuvoteltava erikseen. Jäsenvaltioiden olisi lähetettävä luonnosesitys kielto- ja rajoitustoimenpiteistä komissiolle kolme kuukautta ennen niiden toimeenpanoa. Suomi kannattaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta päättää viljelyn kieltämisestä alueellaan.

Kaikki