Maaseudun tulevaisuus 22.10.2008

MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö, jonka tehtävänä on toimia jäsenkuntansa edunvalvojana. Valmisteilla oleva maa- ja metsätalousministeriön lakiesitys muuntogeenisen kasvintuotannon rinnakkaiselosta tavanomaisen- ja luonnonmukaisen maataloustuotannon välillä, on täytäntöön tullessaan viemässä toimintaedellytyksiä jo olemassa olevilta tuotantomuodoilta.

Rinnakkaiselolaiksi kutsuttu lakiesitys luo puitteet muuntogeeniselle kasvintuotannon harjoittamiselle Suomessa ja siitä seuraavien sekaantumishaittojen korvaamismenettelyyn tavanomaisille ja luomutiloille. Lakiesitys on nykyisten tuotantomuotojen harjoittajien kannalta tyrmistyttävän huono. Lähtökohdiltaankaan se ei pyri estämään muuntogeenisten ainesosien leviämistä siitä vapaisiin viljelyksiin, ainoastaan ehkäisemään saastuntaa ja siitä aiheutuvia haittoja.

Lakiesityksen mukaan saastunnan sattuessa siitä kärsineelle viljelijälle korvattaisiin vain sadon hinnanerotus muuntogeenisen ja siitä vapaan tuotannon väliltä. Korvauksen maksaisi valtio, ei saastunnan aiheuttaja. Lakiesityksen mukaan ei korvata saastunnasta aiheutuneita imagohaittoja eikä muitakaan välillisiä kustannuksia. Lakiesityksen ulkopuolelle on jätetty kauppa, kuljetusliikkeet ja jatkojalostajat.

Muualla maailmassa ja myös Suomessa on esimerkkejä siitä, kuinka näiden tahojen toimesta gmo-saastuntaa on tapahtunut. Suomalainen maataloustuotanto perustuu puhtaaseen tuotantoon ja sen aikaansaamaan imagoon. Suomalaiset luomutuotteet ovat erittäin kysyttyjä maailmalla. Myös tavanomaiset tuotteet myyvät puhtaudellaan, jolla niitä myös markkinoidaan. Tätä puhdasta mielikuvaa tuotannostamme ei ole syytä menettää.

Muuntogeenisen kasvintuotannon harjoittamisen aloittaminen paikkakunnalla johtaisi gm-vapaan viljelyn toimintaedellytyksien olennaiseen heikentymiseen. Ristikukkaisten kasvien kohdalla haitat olisivat kaikkein suurimmat. Pelkästään viljelijälle aiheutuvat kustannukset sadon gmo-vapaaksi osoittavista tarkastuksista ja mittauksista tulisivat olemaan huomattavat. Saastunta taasen voisi tuhota viljelijän koko elämäntyön. Muuntogeenisen aineiston leviämistä luontoon ja muille viljelyksille on mahdotonta estää, sen myöntävät ankarimmatkin gm-viljelyn puolestapuhujat.

Suomen maatalous on vielä gm-vapaata ja ainoa keino säilyttää se ja niin tavanomaisen, luonnonmukaisen kuin myös muuntogeenisentuotannon toimintaedellytykset, on pitää Suomen maatalous myös jatkossa gm-vapaana. Aikooko MTK nykyisessä tilanteessa pyrkiä turvaamaan luomu- ja tavanomaisentuotannon toimintaedellytykset? Vai näkeekö MTK tärkeämpänä edesauttaa uuden tuotantomuodon maahantuomista jo olemassaoloevien tuotantomuotojen kustannuksella? Pyydämme ystävällisesti vastausta yhdistyksemme vuosikokoukseen 24.10. mennessä. Etelä-Suomen Luonnon-mukaisen Viljelyn yhdistys ESVY ry:n hallitus

Kaikki