- Sana "rinnakkaiselo" aiheuttaa tahatonta hymyilyä, totesi Heidi Hautala GMO-vapaa Suomi -seminaarissa. - Virkamiehet ovat luoneet sellaista kuvaa, että geenit pysyvät nätisti omilla alueillaan, vaikka käytännössä monissa maissa on todettu, että sekoittumista ei voida estää. Tämä on vakava asia.

Lakia seuraava mietintö sanoo suoraan, että gm-viljely tulee viemään tavallisen- ja luomutuotannon puhtauden. Aiheutuvat haitat korvaisi kuitenkin valtio, ei haitan aiheuttaja. 

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt esitysluonnoksen rinnakkaiselolaista. Geenimuuntelun harjoittajien näkökulmasta säädetty laki edistäisi geenimuunneltujen kasvien viljelyä Suomessa ja vaikeuttaisi gmo-vapaata tuotantoa merkittävästi. Luonnoksesta lähetettiin 60 lausuntoa. MMM toteaa lausuntotiivistelmässä, että suhdetta toisiin lakiin tarkennetaan.

Lausuntoja on annettu myös jo aiemmin, mutta esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton lausuntoa ei ole juurikaan huomioitu lain valmistelussa.

Ministeriöllä on tavoitteena saada laki mahdollisimman pian eduskunnan käsittelyyn. Mietintö tulee Maa- ja metsätalousvaliokunnalta, jolle ainakin ympäristövaliokunta antaa lausuntonsa, mahdollisesti myös talousvaliokunta.

GMO-vapaa Suomi kampanja on ehdottanut ympäristövaliokunnalle, että se kutsuu vieraakseen Norjan Biosafety centren johtajan, geeniekologian tutkijan Terje Traavikin. Hän oli asiantuntijavierailijana mm. kun Saksassa kehitettiin rinnakkaiselon lainsäädäntö. Kampanja etsii myös rahoitusmahdollisuuksia Traavikin toimittaman, kattavan Biosafety First -kirjan julkaisemiseksi suomeksi.


Kaikki