Arvoisa pääministeri Matti Vanhanen,

The Independentin artikkeli Europe´s secret plan to boost GM crop production (26.10.2008) hätkähdytti. Artikkeli kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroson salassa kokoon kutsumista tapaamisista 27 jäsenmaan hallituksen edustajan kanssa. The Independent on saanut haltuunsa kokousten asiakirjoja.

Tapaamisten tavoitteena on ollut nopeuttaa geenimuunneltujen kasvien ja tuotteiden käyttöönottoa sekä keksiä ratkaisuja gmo:iden julkisen vastustuksen "käsittelemiseen". Johtajat tahtovat maataloutta edustavien tahojen ja teollisuuden käyttävän voimakkaampaa ääntä.

Suomessa Barroso otti yhteyttä Teihin, hyvä pääministeri. Te lähetitte edustajaksi Maa- ja metsätalousministeriöstä Elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön Matti Ahon. Aho siis osallistui julkisuudelta salassa siihen pohdintaan, miten gmo-tuotteiden käyttöönottoa voitaisiin edistää ja tinkiä julkisesta turvallisuuspohdinnasta entisestään.

Toisaalla Matti Aho on valmistellut Suomeen rinnakkaiselolakia, jonka yhdeksi tavoitteeksi on todettu gm-kontaminaation ehkäiseminen. Kontaminaatioista ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa – tämä näkyy esimerkiksi siinä, että eri EU-maissa on jouduttu hakuammunnalla päättämään, minkä kokoiset suojavyöhykkeet gm-peltojen ympärille säädetään pakollisiksi. Valitettavasti useilla alueilla suojavyöhykkeet ovat nyt auttamattomasti liian pienet ja kontaminaatio pilaa jatkuvasti gm-vapaiden tuottajien satoja.

Me vaadimme, että suomalaisen maataloustuotannon mahdollisuuksia ei pilata altistamalla tuotantomme kontaminaatiolle. Haluamme myös, ettei Suomi osallistu gm-yritysten lobbaamisen aiheuttamiin salasuunnitelmiin EU:ssa.

Barroson koolle kutsumat tapaamiset ovat yrityksiä vastatoimiksi gm-kriittisyydelle: Ranska puheenjohtajamaana haluaa lisätä keskustelua gmo:iden riskeistä ja julkinen huolestuneisuus gm-teknologiasta on lisääntymässä sellaisissakin maissa, joissa gm-lajikkeet ovat jo viljelyssä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa viljelijöiden pettymys gm-kasvien sato- ja taloudellisiin tuloksiin syvenee. Samassa suhteessa kasvaa perinteisesti jalostettujen lajikkeiden kysyntä, joita gm-tuotteita valmistavat yritykset ovat kuitenkin poistaneet markkinoilta saadakseen kalliimpia gm-siemeniä kaupaksi.

Aidosti puolueettomia, vertaisarvioituja tutkimuksia geenimuuntelusta on tehty hyvin vähän. Yhtäkään 2-vuotista ruokintakoetta ei ole tehty ja vähäisistä tehdyistä tutkimuksista on saatu viitteitä vakaviinkin terveyshaittoihin. Se, että eurooppalaiset kuluttajat vastustavat gmo-tuotteita, on siis täysin perusteltua.

Tuntuu uskomattomalta, että poliitikot kokevat tässä tilanteessa oikeudekseen salassa suunnitella, miten selättää vastustuksen gmo:ita kohtaan. Hallituksien pitäisi suojella kansalaisia yritysten yksisilmäiseltä, voittoa tavoittelevalta toiminnalta, eikä edistää sitä. Voimmeko luottaa pääministerimme tahtoon palvella ennen kaikkea Suomen viljelijöiden ja kansalaisten etuja?

Elisa Niemi, Agroekologi
Markku Rämö, Maatalous- ja ympäristötoimittaja
Liisa Kuusipalo, Solubiologi

Kirjoittajat ovat mukana GMO-vapaa Suomi –kampanjassa

Kaikki