Onko gmo-ruoka terveellistä?

Tällä hetkellä EU:ssa markkinoilla olevat geenimuunnellut lajikkeet tuottavat itse hyönteismyrkkyä (Bt-toksiini) tai sietävät rikkaruohomyrkkyä. Monet lajikkeet tekevät molempia. Markkinoilla ei ole gm-kasveja, joissa olisi tavanomaisia tuotteita parempi ravintoarvo. 

Rikkaruohomyrkky glyfosaatin jäämät saattavat olla gm-soijassa melko suuria. Glyfosaatin haitallisuudesta on viime vuosina saatu entistä vahvempaa näyttöä. Kasvien itse tuottamien Bt-myrkkyjen epäillään olevan haitallisia myös hyödyllisille hyönteisille, kuten leppäkertuille tai monille perhosille.

Geenimuunneltujen kasvien turvallisuus on yhä avoin kysymys. Kasveihin voi geenimuuntelun seurauksena aiheutua halutun ominaisuuden lisäksi muita muutoksia. Mahdolliset haitat pyritään selvittämään lajikkeiden turvallisuustestauksissa, mutta on olemassa riski, että niitä ei huomata. 

Noin 300 tutkijaa ja muuta tiedemaailman edustajaa ympäri maailman osallistui syksyllä 2013 julkilausumaan, jonka mukaan gm-lajikkeiden turvallisuudesta ei vallitse tieteellistä konsensusta. Joissakin tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että gm-rehulla voi olla haitallisia vaikutuksia sillä ruokittuihin eläimiin. Jokaisen geenimuunnellun organismin turvallisuus on testattava tapauskohtaisesti.

Norjalaisen Terje Traviikin toimittama Biosafety First on kattava teos geenimuuntelun riskinarvioinnista. Kirjan luvussa 7 pohditaan gm-organismien avoimen käytön eettisiä haasteita. Luvussa 8 tutkitaan sitä, ovatko gm-organismit turvallisia geneettiseltä vakaudeltaan ja pystytäänkö riskit havaitsemaan turvallisuusselvityksissä.